merak, kaygı, korku gibi duygular sebebiyle beliren tedirginlik

listen to the pronunciation of merak, kaygı, korku gibi duygular sebebiyle beliren tedirginlik
Türkçe - Türkçe
yürek çarpıntısı
merak, kaygı, korku gibi duygular sebebiyle beliren tedirginlik

    Heceleme

    me·rak, kay·gı, kor·ku gi·bi duy·gu·lar se·be·biy·le be·li·ren te·dir·gin·lik

    Telaffuz