member of a gang of criminals, gangster

listen to the pronunciation of member of a gang of criminals, gangster
İngilizce - Türkçe

member of a gang of criminals, gangster teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

mobster
gangster

Sami'nin biyolojik babasının bir gangster olduğu söyleniyor. - Sami's biological father is rumored to be a mobster.

Federal araştırma bürosu gizlice gangsterin evini dinlemişti. - The FBI secretly bugged the mobster's hangout.

mobster
argo gangster
mobster
i., k.dili. mafya üyesi
mobster
{i} haydut
İngilizce - İngilizce
{i} mobster
member of a gang of criminals, gangster