member of a community supporting nudism, advocate of nudism; naturist

listen to the pronunciation of member of a community supporting nudism, advocate of nudism; naturist
İngilizce - Türkçe

member of a community supporting nudism, advocate of nudism; naturist teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

nudist
çıplaklık yanlısı
nudist
nüdist

Doğu Almanya'da birçok nüdist plajı vardır. - There are many nudist beaches in East Germany.

nudist
çıplak

Tom ve Mary bir çıplaklar kulübüne gittiler. - Tom and Mary went to a nudist club.

nudist
(Tıp) Çıplak yaşama taraftarı
nudist
{i} çıplak dolaşan kimse
nudist
çıplak dolaşan kişi
nudist
çıplak dolaşan
nudist
{i} çıplaklık taraftarı kimse
İngilizce - İngilizce
{i} nudist
member of a community supporting nudism, advocate of nudism; naturist