meeting where party leaders are elected and strategy is determined

listen to the pronunciation of meeting where party leaders are elected and strategy is determined
İngilizce - Türkçe

meeting where party leaders are elected and strategy is determined teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

caucus
parti kurulu toplantısı yapmak
caucus
toplantı/ileri gelen
caucus
ABD mahalli parti meclisi toplantısı
caucus
parti yönetim kurulu

O, 2002 yılında parti yönetim kurulu başkanlığına seçildi. - He was elected chairman of the caucus in 2002.

Diğerleri bir seçim düzenlerken, bazı devletler parti yönetim kurulu tarafından birincil adaylar seçerler. - Some states select primary candidates by caucus, while others hold an election.

caucus
parti toplantısı
caucus
parti disiplin kurulu
caucus
{i} klik
caucus
toplantı yap
İngilizce - İngilizce
{i} caucus
meeting where party leaders are elected and strategy is determined

  Heceleme

  meet·ing where par·ty leaders are elected and strat·e·gy I·s de·ter·mined

  Türkçe nasıl söylenir

  mitîng hwer pärti lidırz ır îlektıd ınd strätıci îz dîtırmınd

  Telaffuz

  /ˈmētəɴɢ ˈhwer ˈpärtē ˈlēdərz ər əˈlektəd ənd ˈstratəʤē əz dəˈtərmənd/ /ˈmiːtɪŋ ˈhwɛr ˈpɑːrtiː ˈliːdɜrz ɜr ɪˈlɛktəd ənd ˈstrætəʤiː ɪz dɪˈtɜrmənd/

  Günün kelimesi

  dehort