medical emergency

listen to the pronunciation of medical emergency
İngilizce - Türkçe
sıhhi imdat
emergency medical care
Âcil tıbbî müdahele
emergency medical servıce
Acil tıbbi servis
emergency medical technician
(Tıp, İlaç) Acil servis sağlık uzmanı
emergency medical services
(Askeri) acil durum sıhhi hizmetleri
emergency medical tag
(Askeri) ACİL HASTA TANITMA FİŞİ: Hasta, yaralı ve ölülere takılan ve sıhhi kayıtları ihtiva eden etiket. Bu etiket, teşhis ve tedavi ile birlikte, künye ve idari bilgileri de ihtiva eder. Bunlar; hasta ve yaralı toplama, sıhhi yardım ve ayırma istasyonlarında kullanılır
emergency medical technician; emergency medical treatment
(Askeri) acil durum sıhhi teknisyeni; acil tıbbi tedavi
emergency medical treatment
(Askeri) ACİL TIBBİ TEDAVİ: Eğitim görmüş sıhhiye personeli tarafından hasta ve yaralılara yapılan ilk tedavi. Buna kısaca "emergency treatment" de denir. Bak. "first aid"
emergency medical treatment
(Askeri) Acil tıbbi tedavi
emergency medical unit
(Askeri) ACİL SIHHİ BİRLİK: Acil durumlarda gerekli tıbbi faaliyetleri göstermek üzere, geçici olarak kurulan bir sıhhiye birliği. Bak. "provisional unit"
İngilizce - İngilizce

medical emergency teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

emergency medical service
A group of professional responders with medical skills who attend to emergencies or disasters by coming to the location of the event
emergency medical services
plural form of emergency medical service
emergency medical service
urgent medical treatment which includes basic life support and advanced cardiac life support, EMS
emergency medical technician
A person trained and certified to appraise and initiate the administration of emergency care for victims of trauma or acute illness before or during transportation of the victims to a health care facility via ambulance or aircraft
emergency medical technician
person trained and licensed to assess and start the emergency care for trauma victims or victims seriously injured before or during transportation of the victims to a healthcare facility by ambulance or airplane, emt
medical emergency

  Heceleme

  me·di·cal e·mer·gen·cy

  Türkçe nasıl söylenir

  medıkıl îmırcınsi

  Telaffuz

  /ˈmedəkəl əˈmərʤənsē/ /ˈmɛdəkəl ɪˈmɜrʤənsiː/

  Günün kelimesi

  misology