medeni ehliyetini kaybetmek

listen to the pronunciation of medeni ehliyetini kaybetmek
Türkçe - İngilizce
(Politika, Siyaset) become incapacitated
medeni ehliyetini kaybetmek