mecaz

listen to the pronunciation of mecaz
Türkçe - İngilizce
metaphor

Poetry is the expression of truth in metaphorical language. - Şiir mecazi dilde gerçeğin ifadesidir.

Metaphors are much more tenacious than facts. - Mecazlar gerçeklerden çok daha inatçıdırlar.

figurative expression

This is a figurative expression. - Bu mecazi bir ifadedir.

simile

Can't we use a simile here? - Bir mecaz kullanamaz mıyız burada?

trope
figure of speech, trope
metaphor, figure of speech
(deyim) figures of speech
figure of speech
mecaz-ı mürsel
metonymy
mecaz kullanma
tropology
mecaz kullanma ile ilgili
tropological
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Edb: Hakiki mânâsı ile değil de ona benzer başka bir mânâ ile veya istenileni hatırlatır bir kelime ile konuşmak. İstenilene benzer bir mâna ifadesi. Meselâ: Bazı Hadis-i Şeriflerde dünyaya nezâret eden iki melâikenin öküze ve balığa benzetildiği gibi.Edebiyat: Lügatı'nın, "Mecaz" Maddesinde şu tafsilât vardır: Bir kelime, kendi mânasında kullanılırsa; hakikat olur. Eğer bir münasebetle asıl mânasından başka bir mânada
(Hukuk) Gerçek anlamıyla kullanılmayıp benzetme ve benzerlik ile başka bir anlamda kullanılan söz
(Osmanlı Dönemi) (Cevaz. dan) Geçecek yer. Yol
(Osmanlı Dönemi) Yerinden ve haddinden tecavüz etmek. Hududunu aşmak
Bir sözcüğün gerçek anlamından başka bir anlamda kullanılması
Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz
(Osmanlı Dönemi) benzetme. Dolayısıyla ve benzetme ile isimlendirme
(Osmanlı Dönemi) FİGÜR
mecaz-ı mürsel
Bir edebi sanat türüdür
mecaz