meşrep

listen to the pronunciation of meşrep
Türkçe - İngilizce
disposition, temperament
disposition
spirit
temperament
hafif meşrep
wanton
Türkçe - Türkçe
Davranış biçimi
Yaradılış, huy, karakter, mizaç: "Bunların arasında bilhassa Vehbi Dede isminde Mevlevi bir musikişinas tanıdı ve meşrebine uygun buldu."- H. E. Adıvar
(Osmanlı Dönemi) huy, yaratılış, âdet, ahlâk; mânevî haz ve feyiz alınan yol; her insanın kendi mizâcına uygun olarak mânevi gıdâlarını, bilgilerini aldığı özel yol ve metodu. Mânevî susuzluğun giderildiği kaynak
Davranış biçimi: "Kişilik genel çizgisi meşrep olarak bilinir."- N. Ataç
Yaradılış, huy, karakter, mizaç
meşrep