maximal amount of water vapor that the air can absorb

listen to the pronunciation of maximal amount of water vapor that the air can absorb
İngilizce - Türkçe

maximal amount of water vapor that the air can absorb teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

absolute humidity
(Tekstil) havanın mutlak nemi
absolute humidity
(Tekstil) mutlak rutubet
absolute humidity
(Tekstil) mutlak nem oranı
absolute humidity
mutlak nem
absolute humidity
mutlak nem, saltık nem
İngilizce - İngilizce
absolute humidity
maximal amount of water vapor that the air can absorb

  Heceleme

  max·i·mal a·mount of wa·ter va·por that the A·ir Can ab·sorb

  Türkçe nasıl söylenir

  mäksımıl ımaunt ıv wôtır veypır dhıt dhi er kın ıbzôrb

  Telaffuz

  /ˈmaksəməl əˈmount əv ˈwôtər ˈvāpər ᴛʜət ᴛʜē ˈer kən əbˈzôrb/ /ˈmæksəməl əˈmaʊnt əv ˈwɔːtɜr ˈveɪpɜr ðət ðiː ˈɛr kən əbˈzɔːrb/

  Günün kelimesi

  guillotine