materyalizm

listen to the pronunciation of materyalizm
Türkçe - İngilizce
materialism
materialism özdekçilik, maddecilik
philistinism
diyalektik materyalizm
dialectical materialism
Türkçe - Türkçe
Dünyada, yalnızca maddenin varlığını kabul eden, tanrı, ruh gibi manevî kavramları ret ve inkâr eden felsefî görüş, maddecilik, özdekçilik
özdekçilik
maddecilik
MATERYALİZM
(Hukuk) Maddecilik
MATERYALİZM
(Osmanlı Dönemi) Fr. Maneviyatı ve Allah'ı inkâr eden maddiyyunların mesleği
materyalizm