marry a person who is not one's social equal

listen to the pronunciation of marry a person who is not one's social equal
İngilizce - İngilizce
marry beneath one
marry a person who is not one's social equal

  Heceleme

  mar·ry a per·son who I·s not one's so·cial e·qual

  Türkçe nasıl söylenir

  meri ı pırsın hu îz nät wʌnz sōşıl ikwıl

  Telaffuz

  /ˈmerē ə ˈpərsən ˈho͞o əz ˈnät ˈwənz ˈsōsʜəl ˈēkwəl/ /ˈmɛriː ə ˈpɜrsən ˈhuː ɪz ˈnɑːt ˈwʌnz ˈsoʊʃəl ˈiːkwəl/

  Günün kelimesi

  glower