malformation of the hips

listen to the pronunciation of malformation of the hips
İngilizce - Türkçe
kalça malformasyon
hip dysplasia
(Tıp, İlaç) Kalça çıkığı
İngilizce - İngilizce
hip dysplasia
malformation of the hips

  Heceleme

  mal·for·ma·tion of the hips

  Türkçe nasıl söylenir

  mälfôrmeyşın ıv dhi hîps

  Telaffuz

  /ˌmalfôrˈmāsʜən əv ᴛʜē ˈhəps/ /ˌmælfɔːrˈmeɪʃən əv ðiː ˈhɪps/

  Günün kelimesi

  ideogram