make s.o. a curtsy

listen to the pronunciation of make s.o. a curtsy
İngilizce - Türkçe
(kadın) birine reverans yapmak
(kadın) birine reverans yapmak. make s.o. a proposition birine bir teklifte bulunmak
make s.o. a curtsy