make as if

listen to the pronunciation of make as if
İngilizce - Türkçe
yapar gibi görünmek
make as if to
yapar gibi görünmek
make as if to
gibi yapmak
make as if