make a hash of it

listen to the pronunciation of make a hash of it
İngilizce - Türkçe
yüzüne gözüne bulaştırmak
arapsaçına çevirmek
make a hash
(deyim) make a hash of sth. (kd) yüzüne gözüne bulaştırmak,berbat etmek
make a hash of it