make a game of

listen to the pronunciation of make a game of
İngilizce - Türkçe
alay etmek
gırgıra almak
İngilizce - İngilizce

make a game of teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

make game of
to ridicule; to jest
make game of
make fun of -, joke at -, mock -
make a game of