mail clerk

listen to the pronunciation of mail clerk
İngilizce - Türkçe
(Askeri) POSTACI ER: Bir bölük veya benzeri bir birliğin postasını alan ve dağıtan er. Buna daha önce (mail orderly) denirdi
(Askeri) posta eri
army mail clerk
(Askeri) SAHRA POSTA MEMURU: Posta Dairesinin bir temsilcisi olarak, posta havaleleri ile taahhütlü, kıymetli ve tediyeli mektup ve paketlere ait işlerle meşgul olmaya ehil, bu işi yapmakla görevli ve kara kuvvetleri komutanlığına kefaletle bağlı sivil veya askeri memur
army mail clerk
(Askeri) sahra posta memuru
regimental mail clerk
(Askeri) ALAY POSTACISI, ALAY POSTA ERİ: Posta hizmetini idare etmek üzere alay, grup ve buna benzer teşkillerin komutanları tarafından özel göreve ayrılan erat sınıfına mensup şahıs. Buna (organizational mail clerk) de denir
mail clerk