müsamaha

listen to the pronunciation of müsamaha
Türkçe - İngilizce
tolerance
indulgence
connivance
tolerance, toleration, forbearance hoşgörü, tolerans
sufferance
leniency
toleration
forbearance
lenience
allowance
clemency
suffeance
müsamaha göstermek
Be lenient with (someone); to overlook, disregard (an error or erroneous action) (indulgently or deliberately)
müsamaha etmek
to tolerate, to indulge
müsamaha etmek
to be lenient with (someone); to overlook, disregard (an error or erroneous action) (indulgently or deliberately)
müsamaha etmek
tolerate
müsamaha göstermek
give fair quarter
müsamaha yüzünden
on sufferance
aşırı müsamaha
overindulgence
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) (C.: Müsamahât) Hoş görürlük, dikkat etmemek, aldırış etmemek. Kusurlara göz yummak
Hoşgörü, tolerans
Görmezlikten gelme, göz yumma
(Osmanlı Dönemi) hoşgörü, kusuru görmezlikten gelme
müsamaha etmek
Hoşgörü ile davranmak
müsamaha