mürüvvet

listen to the pronunciation of mürüvvet
Türkçe - İngilizce
joy (felt by parents when they see their child reach certain stages in his/her life (i.e. circumcision, getting a good job, marriage)
joy felt by parents when they see their child get married, be circumcised, etc.; braver, courage" " yiğitlik, mertlik; genoristy, bounty cömertlik
generosity
courage
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Reculiyet
(Osmanlı Dönemi) İnsaniyet. İnsanlığa uygun olan şeyi yapmak. Güzel ve iyi şeyleri alıp, kötü şeyleri ve hâlleri bırakmak
(Osmanlı Dönemi) Ana baba saadeti
(Osmanlı Dönemi) Mertlik, yiğitlik
Yiğitlik, mertlik
İyilikseverlik, cömertlik
Bir ailede çocukların doğumu, sünneti, evliliği, iyi bir göreve geçmeleri gibi olaylardan duyulan mutluluk, sevinç
mürüvvet