mücâdele etmek

listen to the pronunciation of mücâdele etmek
Türkçe - İngilizce
struggle

You don't have to struggle. - Mücadele etmek zorunda değilsin.

During the time period known as Paleolithic, man had to struggle for his survival. - Paleolitik olarak bilinen dönem sırasında, insan hayatta kalmak için mücadele etmek zorundaydı.

struggle

You don't have to struggle. - Mücadele etmek zorunda değilsin.

We always had to struggle. - Hep mücadele etmek zorundaydık.

(Hukuk) overcome
to struggle, to fight, to combat, to crusade, to battle
wrestle
compete
to fight, struggle, or contend (with)
fight a battle
strive
crusade
battle
agonize
fight

Tom is ready to fight. - Tom mücadele etmek için hazırdır.

She didn't want to fight no more. - Artık mücadele etmek istemiyordu.

be at war with
be up against
war
tussle
combat
buffet
contend with
combat
battle
do battle
contend
put up a fight
dispute
mücadele etme
struggling

Tom stopped struggling. - Tom mücadele etmeyi durdurdu.

birbiriyle mücadele etmek
clash
mücadele etme
conflict
mücadele et
{f} combat
mücadele et
{f} tussle
hastalıkla mücadele etmek
fight against a disease
şek şüphe etmek. mücadele etmek
shape to doubt. to fight
tek başına mücadele etmek
play a lone hand
önlemek için mücadele etmek
fightback
Türkçe - Türkçe
boğuşmak
güreşmek
mücâdele etmek