müşterek eğitim

listen to the pronunciation of müşterek eğitim
Türkçe - İngilizce
(Askeri) collective training
(Askeri) concurrent training
müşterek eğitim ana planı
(Askeri) joint training master plan
müşterek eğitim analiz ve simülasyon merkezi
(Askeri) joint training analysis and simulation center
müşterek eğitim planı
(Askeri) joint training plan
müşterek eğitim sistemi destek timi
(Askeri) joint training system support team
müşterek eğitim talimnamesi
(Askeri) joint training manual
Müşterek Askeri İstihbarat Eğitim Merkezi
(Askeri) Joint Military Intelligence Training Center
müşterek askeri eğitim
(Askeri) joint military training
müşterek esas uçak eğitim sistemi
(Askeri) joint primary aircraft training system
müşterek harekat alanı intikal karargahı; müşterek ana eğitim programı
(Askeri) joint theater movement staff; joint training master schedule
müşterek hazırlıklılık eğitim merkezi
(Askeri) joint readiness training center
müşterek hedef tahsis paketi; müşterek eğitim timi
(Askeri) joint targeting toolbox; joint training team
müşterek konuşlanma eğitim merkezi
(Askeri) joint deployment training center
müşterek muhtelit değişim eğitimi; eğitim amaçlı müşterek muhtelit tatbikat
(Askeri) joint combined exchange training; joint combined exercise for training
müşterek personel eğitim ve izleme faaliyeti
(Askeri) joint personnel training and tracking activity
müşterek sistem eğitim tatbikatı
(Askeri) joint system training exercise
müşterek teknik komite; Müşterek Eğitim Konfederasyonu
(Askeri) joint technical committee; Joint Training Confederation
müşterek eğitim