lucriferous

listen to the pronunciation of lucriferous
İngilizce - Türkçe

lucriferous teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

profitable
{s} kârlı

Sermayesi için karlı bir yatırım arıyordu. - He looked for a profitable investment for his capital.

Kulağa çok kârlı gelmiyor. - That doesn't sound very profitable.

profitable
{s} kazançlı

Ödünç para verme bu ülkede kazançlı bir iştir. - Money lending is a profitable business in this country.

İnsanlara şirketinin kazançlı olduğunu düşündürmek için tek ihtiyacın olan şey muhasebende küçük bir el çabukluğu. - All you need is a little sleight of hand in your accounting to make people think your company is profitable.

profitable
randımanlı
profitable
ekon
profitable
yararlı
profitable
{s} faydalı
profitable
{s} kârlı, kazançlı; ekon. rantabl
İngilizce - İngilizce
{a} profitable
In a lucky manner; by good fortune; fortunately; used in a good sense; as, they luckily escaped injury
Producing, or resulting in, good by
Being without luck; unpropitious; unfortunate; unlucky; meeting with ill success or bad fortune; as, a luckless gamester; a luckless maid
Gainful; profitable
Good fortune; favorable issue or event
Favored by luck; fortunate; meeting with good success or good fortune; said of persons; as, a lucky adventurer
The state or quality of being lucky; as, the luckiness of a man or of an event
lucriferous