lower than one's level of respect, more inferior than someone

listen to the pronunciation of lower than one's level of respect, more inferior than someone
İngilizce - Türkçe

lower than one's level of respect, more inferior than someone teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

beneath one's dignity
saygınlığını zedeleyen
beneath one's dignity
itibarını sarsan
İngilizce - İngilizce
beneath one's dignity
lower than one's level of respect, more inferior than someone