love affair; matter; business

listen to the pronunciation of love affair; matter; business
İngilizce - Türkçe

love affair; matter; business teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

affaire
gizli ilişki
affaire
hikâye
affaire
{i} ilişki
affaire
mesele
affaire
{i} aşk ilişkisi
İngilizce - İngilizce
{i} affaire
love affair; matter; business