loss factor

listen to the pronunciation of loss factor
İngilizce - Türkçe
kayıp faktörü
(İnşaat) kayıp etkeni
dielectric loss factor
(Gıda) dielektrik kayıp çarpanı
loss factor