local parole

listen to the pronunciation of local parole
İngilizce - Türkçe
(Askeri) mevzii salıverme
(Askeri) MEVZİİ SALIVERME: Tutuklulara, cezaevi sınırları dışında, fakat belirli bir bölge dahilinde hareket serbestisi tanıyan durum. Bak. "barracks parole"
local parole