lint is cotton or linen fabric which you can put on your skin if you have a cut

listen to the pronunciation of lint is cotton or linen fabric which you can put on your skin if you have a cut
İngilizce - Türkçe

lint is cotton or linen fabric which you can put on your skin if you have a cut teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

lint
sargı bezi
lint
kumaş tiftiği
lint
keten tiftiği
lint
pamuk tiftiğini ayıklamak
lint
yara pansumanı için kullanılan keten tiftiği
lint
{i} pamuk tiftiği
lint
saç filesi
lint
iplik tiftiği,kumaş tiftiği
lint
(Tıp) Gevşek dokunmuş pamuktan ibaret, yüzü düz diğer yüzü tüylü bez (Cerrahi'de sargı amacıyla kullanılır)
lint
yumuşak tüy
lint
pansuman
lint
{i} yaraları sarmak için kullanılan yumuşak bir madde
lint
iplik veya kumaş tiftiği
İngilizce - İngilizce
lint
lint is cotton or linen fabric which you can put on your skin if you have a cut

  Heceleme

  lint I·s Cot·ton or lin·en fab·ric which you Can put on your skin if you have a cut

  Türkçe nasıl söylenir

  lînt îz kôtın ır lînın fäbrîk hwîç yu kın pût ôn yôr skîn îf yu häv ı kʌt

  Telaffuz

  /ˈlənt əz ˈkôtən ər ˈlənən ˈfabrək ˈhwəʧ ˈyo͞o kən ˈpo͝ot ˈôn ˈyôr ˈskən əf ˈyo͞o ˈhav ə ˈkət/ /ˈlɪnt ɪz ˈkɔːtən ɜr ˈlɪnən ˈfæbrɪk ˈhwɪʧ ˈjuː kən ˈpʊt ˈɔːn ˈjɔːr ˈskɪn ɪf ˈjuː ˈhæv ə ˈkʌt/

  Günün kelimesi

  agerasia