liner which adds support to the front of a cap

listen to the pronunciation of liner which adds support to the front of a cap
İngilizce - İngilizce
buckram
liner which adds support to the front of a cap

  Heceleme

  lin·er which adds sup·port to the front of a cap

  Türkçe nasıl söylenir

  laynır hwîç ädz sıpôrt tı dhi frʌnt ıv ı käp

  Telaffuz

  /ˈlīnər ˈhwəʧ ˈadz səˈpôrt tə ᴛʜē ˈfrənt əv ə ˈkap/ /ˈlaɪnɜr ˈhwɪʧ ˈædz səˈpɔːrt tə ðiː ˈfrʌnt əv ə ˈkæp/