less than average, less than normal

listen to the pronunciation of less than average, less than normal
İngilizce - Türkçe

less than average, less than normal teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

below par
(deyim) normalin altinda
below par
paritenin altında
below par
başa baştan aşağı
below par
tic. saymaca değerinin altında
İngilizce - İngilizce
below par
less than average, less than normal