legerdemain

listen to the pronunciation of legerdemain
İngilizce - Türkçe
el çabukluğu

Bu tür değişiklikler sanatçının el çabukluğundan daha fazla bir şey değildir. - Such changes are nothing more than the artist's legerdemain.

el becerisi
hokkabazlık

İnsanlara şirketinin kazançlı olduğunu düşündürmek için yapman gereken tek şey küçük bir hokkabazlık. - All you need is a little legerdemain in your accounting to make people think your company is profitable.

{i} aldatmaca
el çabukluk
el marifeti
İngilizce - İngilizce
A show of skill or deceitful ability
Sleight of hand; "magic" trickery
{n} sleight of hand, deception, a trick
{i} trickery, deception; sleight of hand
Sleight of hand; a trick of sleight of hand; hence, any artful deception or trick
an illusory feat; considered magical by naive observers
\Leg'er*de*main"\, n Sleight of hand; any artful deception or trick
when you deceive people cleverly (léger de main )
Sleight of hand; "magic" trickery"
\lej-ur-duh-MAIN\, noun: 1 Sleight of hand 2 A display of skill, trickery, or artful deception
legerdemain