lean out of the window

listen to the pronunciation of lean out of the window
İngilizce - Türkçe
pencereden sarkmak
lean out of the window

  Heceleme

  lean out of the win·dow

  Türkçe nasıl söylenir

  lin aut ıv dhi wîndō

  Telaffuz

  /ˈlēn ˈout əv ᴛʜē ˈwəndō/ /ˈliːn ˈaʊt əv ðiː ˈwɪndoʊ/