lawful power or right to exercise official authority

listen to the pronunciation of lawful power or right to exercise official authority
İngilizce - Türkçe

lawful power or right to exercise official authority teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

jurisdiction
{i} yargı

Bu sizin yargı alanınızın dışındadır. - It's outside your jurisdiction.

Bizim burada yargılamamız var. - We have jurisdiction here.

jurisdiction
{i} yetki alanı

Bu durum benim yetki alanımın dışında. - This case is outside my jurisdiction.

jurisdiction
(Politika, Siyaset) yargı alanı

Bu sizin yargı alanınızın dışındadır. - It's outside your jurisdiction.

jurisdiction
(Ticaret) yargı yetkisinin alanı
jurisdiction
(Ticaret) yargılama hakkı
jurisdiction
yetki sınırları
jurisdiction
(Ticaret) mahkemenin görevi
jurisdiction
{i} yargılama yetkisi
jurisdiction
işçi sendikalarının yetki alanınajurisdictional dispute sendikalar arasın
jurisdiction
(Avrupa Birliği) yargı yetkisi
jurisdiction
(Askeri) YARGI HAKKI, YARGI YETKİSİ, KAZA BÖLGESİ, YETKİ: Kaza kuvvetini kullanma iktidarı
jurisdiction
{i} yetki

Bu durum benim yetki alanımın dışında. - This case is outside my jurisdiction.

jurisdiction
hükümetin nüfuz dairesi
jurisdiction
hükümet
jurisdiction
hâkimin yargılama dairesi
jurisdiction
jurisdictionalhükümet nüfuzuna veya nüfuz dairesine ait
İngilizce - İngilizce
jurisdiction
lawful power or right to exercise official authority

  Heceleme

  law·ful po·wer or right to ex·er·cise Of·fi·cial au·tho·ri·ty

  Türkçe nasıl söylenir

  lôfıl pauır ır rayt tı eksırsayz ıfîşıl ıthôrıti

  Telaffuz

  /ˈlôfəl ˈpouər ər ˈrīt tə ˈeksərˌsīz əˈfəsʜəl əˈᴛʜôrətē/ /ˈlɔːfəl ˈpaʊɜr ɜr ˈraɪt tə ˈɛksɜrˌsaɪz əˈfɪʃəl əˈθɔːrətiː/

  Günün kelimesi

  phraseology