law; code, set of rules

listen to the pronunciation of law; code, set of rules
İngilizce - Türkçe

law; code, set of rules teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

stat
(Bilgisayar) dosya durum bilgisi
stat
(Latince - statim) Tıbbi bir tavsiye ya da reçetede "hemen/derhal" anlamında kullanılır
stat
Acil, derhal

1g IV stat followed by 6g over 24 hour.

stat
Statistic(s) kelimesinin kısaltması
stat
{k} immediately, static, stationary, statistics, statute
İngilizce - İngilizce
{i} stat
law; code, set of rules