laugh over

listen to the pronunciation of laugh over
İngilizce - Türkçe
(Fiili Deyim ) bir şeyi hatırlayarak veya okurken gülmek
katıla katıla gülmek
laugh over