large genus of tropical succulent plants widely cultivated

listen to the pronunciation of large genus of tropical succulent plants widely cultivated
İngilizce - İngilizce
genus begonia
large genus of tropical succulent plants widely cultivated

  Heceleme

  large ge·nus of trop·i·cal suc·cu·lent plants wide·ly cul·ti·va·ted

  Türkçe nasıl söylenir

  lärc cinıs ıv träpîkıl sʌkyılînt plänts waydli kʌltıveytıd

  Telaffuz

  /ˈlärʤ ˈʤēnəs əv ˈträpəkəl ˈsəkyələnt ˈplants ˈwīdlē ˈkəltəˌvātəd/ /ˈlɑːrʤ ˈʤiːnəs əv ˈtrɑːpɪkəl ˈsʌkjəlɪnt ˈplænts ˈwaɪdliː ˈkʌltəˌveɪtəd/

  Günün kelimesi

  nidorosity