lacking in variety, repetitive

listen to the pronunciation of lacking in variety, repetitive
İngilizce - Türkçe

lacking in variety, repetitive teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

monotonous
{s} monoton

Yaşantısının monoton olduğunu söylüyor. - She says her life is monotonous.

Ben bu monoton hayattan bıktım. - I'm tired of this monotonous life.

monotonous
yavan
monotonous
{s} tekdüze

Ben tekdüze yaşamdan bıktım. - I'm tired of the monotonous life.

monotonous
(Tıp) Değişiklik göstermeyen, yeknesak, monoton
monotonous
(Tıp) Aynı tonda devam eden, alçalma ve yükselme göstermeyen (ses hakkında)
İngilizce - İngilizce
{s} monotonous
lacking in variety, repetitive