lacking expression; vacant

listen to the pronunciation of lacking expression; vacant
İngilizce - Türkçe

lacking expression; vacant teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

vague
{s} belirsiz

Belli belirsiz tanıdık geliyor. - Sounds vaguely familiar.

Tom belirsiz bir cevap verdi. - Tom gave a vague answer.

vague
{s} hayal meyal

Onunla karşılaştığımı hayal meyal hatırlıyorum. - I vaguely remember meeting him.

Tom Mary ile tanıştığını hayal meyal hatırlıyor. - Tom vaguely remembers meeting Mary.

vague
{s} müphem
vague
bellisiz
vague
üstü kapalı
vague
belgisiz
vague
anlaşılmaz

Tom gerçekten anlaşılmaz davranıyor, değil mi? - Tom is being really vague, isn't he?

Tom çok anlaşılmaz davranıyor, değil mi? - Tom is being very vague, isn't he?

vague
{s} dalgın
vague
{s} belirsiz, müphem, muğlak; bulanık
vague
{s} kararsız

O, yapmak istediği şey hakkında kararsız görünüyordu. - He seemed vague about what he wanted to do.

İngilizce - İngilizce
vague
lacking expression; vacant