lack of clarity, uncertainty

listen to the pronunciation of lack of clarity, uncertainty
İngilizce - Türkçe
açıklık, belirsizliğin olmaması
unclarity
Belirsizlik, şüphe, tereddüt
İngilizce - İngilizce
{i} unclarity
lack of clarity, uncertainty