kurban olmak

listen to the pronunciation of kurban olmak
Türkçe - İngilizce
a victim

You don't have to be a victim. - Bir kurban olmak zorunda değilsiniz.

sacrificed
sacrifice oneself for
give one's life for
be a victim (of)
be a victim

You don't have to be a victim. - Bir kurban olmak zorunda değilsiniz.

to be a victim

You don't have to be a victim. - Bir kurban olmak zorunda değilsiniz.

1. to sacrifice oneself for, give one's life for. 2. to be a victim (of)
kurban olma
victimization
kurban olma
victim
kul köle/kurban olmak
to serve (someone) with utter faithfulness and obedience
Türkçe - Türkçe
Bir kimse veya bir şey için kendini feda etmek
kurban olmak