kurallara aykırı, uygunsuz, yöntemsiz, düzensiz, yersiz, usulsüz, nizamsız

listen to the pronunciation of kurallara aykırı, uygunsuz, yöntemsiz, düzensiz, yersiz, usulsüz, nizamsız
Türkçe - Türkçe
yolsuz
kurallara aykırı, uygunsuz, yöntemsiz, düzensiz, yersiz, usulsüz, nizamsız

    Heceleme

    ku·ral·la·ra ay·kı·rı, uy·gun·suz, yön·tem·siz, dü·zen·siz, yer·siz, u·sul·süz, ni·zam·sız