konyak

listen to the pronunciation of konyak
Türkçe - İngilizce
cognac

This cognac is about thirty years old, no less. - Bu konyak, otuz yaşında, daha az değil.

brandy, cognac
brandy

Tom gave Mary some brandy. - Tom Mary'ye biraz konyak verdi.

(Gıda) french brandy
konyak bardağı
balloon glass
buzlu konyak
smash
fransa'nın cognac bölgesi üzümünden yapılan konyak
cognac
ıyi bir konyak tavsiye edebilir misiniz
Can you recommend a good cognac
Türkçe - Türkçe
İspirto derecesi yüksek, özel kokulu, sarımtırak renkte bir tür içkinin patent adı
İspirto derecesi yüksek, özel kokulu, sarımtırak renkte bir tür içkinin patent adı, kanyak: "Senin için bir şişe rakı, kendime de konyak aldım."- R. H. Karay
konyak