konuşanın temel olarak aldığı bir şeyden daha uzak olan yer veya şey, mavera

listen to the pronunciation of konuşanın temel olarak aldığı bir şeyden daha uzak olan yer veya şey, mavera
Türkçe - Türkçe
öte
konuşanın temel olarak aldığı bir şeyden daha uzak olan yer veya şey, mavera

    Heceleme

    ko·nu·şa·nın te·mel o·la·rak al·dı·ğı bir şey·den da·ha u·zak o·lan yer ve·ya şey, ma·ve·ra

    Günün kelimesi

    laodicean