komunist

listen to the pronunciation of komunist
Türkçe - İngilizce

komunist teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

komünist
(a) communist
komünist
red
komünist
communistic
komünist
commie
komünist
communist

Ted wanted to vote for the communists. - Ted komünistler için oy vermek istedi.

When I give food to the poor, they call me a saint. When I ask why the poor have no food, they call me a communist. - Yoksullara yemek verdiğimde bana aziz diyorlar. Yoksulların neden yemeği yok diye sorduğumda ise bana komünist diyorlar.

komünist dönem
communist era
komünist parti yönetim kurulu
politburo
komünist çin
communist china
ılımlı komünist
pink
Türkçe - Türkçe

komunist teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

komünist
Komünizm yanlısı olan kimse
komünist
Komünizm yanlısı
Komünist
(Osmanlı Dönemi) İŞTİRAKÎ
Komünist
kızıl
komunist