komite

listen to the pronunciation of komite
Türkçe - İngilizce
committee

Several politicians exerted strong pressure on the committee. - Birçok siyasetçi komite üzerine güçlü bir baskı uygulamıştır.

All the members of the committee hate one another. - Komitenin bütün üyeleri birbirlerinden nefret ediyorlar.

commission
clique
komite adı
(Bilgisayar) committee name
komite üyesi
committee member
komite başkanı
committee president
komite kurmak
(Hukuk) to set up a committee
komite no
(Bilgisayar) committee id
komite oturumları
(Politika, Siyaset) hearings
komite toplantı odası
(Politika, Siyaset) boardroom
komite toplantısı
committee meeting
komite üyesi
syndic
komite üyesi olmak
serve on a committee
idari komite
steering committee
komiteler
committees

One of the committees is composed of eight members. - Komitelerden biri sekiz üyeden oluşur.

mali komite
(Ticaret) finance committee
merkez komite
(Politika, Siyaset) central committee
siyasi komite
(Politika, Siyaset) political committee
teknik komite
(Askeri) technical committee
Askeri Komite (NATO); askeri topluluk; görev yapabilir, faal
(Askeri) Military Committee (NATO); military community; missioncapable
Askeri Komite Başkan Yardımcısı Ofisi
(Askeri) Office of Deputy Chairman, Military Committee
Askeri Komite Meteoroloji Grubu (NATO)
(Askeri) Military Committee Meteorological Group (NATO)
Birleşik Devletler askeri komite temsilcisi
(Askeri) United States representative to the military committee (NATO)
Ekonomik ve Sosyal Komite
(Hukuk) Economic and Social Committee
alt komite
subcommittee
askeri komite
(Askeri) military committee
denetleyici komite
(Ticaret) supervisory committee
istişari komite
(Hukuk) advisory committee, consultative committee
karma komite
(Hukuk) mixed committee
müşterek teknik komite; Müşterek Eğitim Konfederasyonu
(Askeri) joint technical committee; Joint Training Confederation
ortak komite
(Hukuk) joint committee
sergi resimlerini seçen komite
hanging committee
özel komite
(Hukuk) ad hoc committee
Türkçe - Türkçe
Alt kurul, encümen, komisyon
(Osmanlı Dönemi) kötü bir maksat için toplanmış gizli cemiyet
Alt kurul, encümen, komisyon: "Ders saatleri dışında kalan bütün zamanlarım komite işlerine verilmişti."- R. N. Güntekin
Encümen, komisyon, komite
KOMİTE
(Osmanlı Dönemi) Fr. Bir komisyon arasından seçilmiş âzası bulunan, bir iş için toplanan hey'et. Meclis şubesi. Hey'et
merkez komite
(İdari Yönetim) Bir kurum veya kuruluşun ana karar alma organı
komite