known widely and infamously

listen to the pronunciation of known widely and infamously
İngilizce - Türkçe

known widely and infamously teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

notorious
{s} adı çıkmış

O adı çıkmış bir yalancı. - He's a notorious liar.

Ken'in adı çıkmış köpeğinin nerede olduğu Tom'un görüş alanının çok ötesinde bir sorun. - The whereabouts of Ken's notorious dog is an issue well beyond Ken's ken.

notorious
kötü şöhretli

Karasakal kötü şöhretli bir İngiliz korsandı. - Blackbeard was a notorious English pirate.

Tom iyi tanınmış ve kötü şöhretlidir. - Tom is well-known and notorious.

notorious
{s} dile düşmüş
notorious
mahut
notorious
kötü tanınmış

2011 yılının kötü tanınmış deyimi Kebap cinayetleridir. - The notorious expression of the year 2011 is Kebab murders.

notorious
namlı
notorious
notoriously dile düşmüş olarak
notorious
kötülüğüyle ün salmış
İngilizce - İngilizce
notorious
known widely and infamously