knew nothing of life

listen to the pronunciation of knew nothing of life
İngilizce - İngilizce
didn't know anything about life, was naive
knew nothing of life

  Heceleme

  knew noth·ing of life

  Türkçe nasıl söylenir

  nyu nʌthîng ıv layf

  Telaffuz

  /ˈnyo͞o ˈnəᴛʜəɴɢ əv ˈlīf/ /ˈnjuː ˈnʌθɪŋ əv ˈlaɪf/

  Günün kelimesi

  arcadian