kişinin aklından geçenlerin birinci kişi ağzından yansıtılması

listen to the pronunciation of kişinin aklından geçenlerin birinci kişi ağzından yansıtılması
Türkçe - Türkçe
bilinç akışı
kişinin aklından geçenlerin birinci kişi ağzından yansıtılması

    Heceleme

    ki·şi·nin ak·lın·dan ge·çen·le·rin bi·rin·ci ki·şi ağ·zın·dan yan·sı·tıl·ma·sı

    Günün kelimesi

    nevus