kesilmiş hayvanın ciğer, işkembe gibi iç organlarıyla baş ve ayakları

listen to the pronunciation of kesilmiş hayvanın ciğer, işkembe gibi iç organlarıyla baş ve ayakları
Türkçe - Türkçe
sakatat
kesilmiş hayvanın ciğer, işkembe gibi iç organlarıyla baş ve ayakları

    Heceleme

    ke·sil·miş hay·va·nın ci·ğer, iş·kem·be gi·bi iç or·gan·la·rıy·la baş ve a·yak·la·rı