kendini veya bir şeyi korumak amacıyla bir başka şeyi siper olarak kullanmak

listen to the pronunciation of kendini veya bir şeyi korumak amacıyla bir başka şeyi siper olarak kullanmak
Türkçe - Türkçe
bir şeyi veya kendini siper etmek
siper etmek
kendini veya bir şeyi korumak amacıyla bir başka şeyi siper olarak kullanmak

    Heceleme

    ken·di·ni ve·ya bir şe·yi ko·ru·mak a·ma·cıy·la bir baş·ka şe·yi si·per o·la·rak kul·lan·mak

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    clamant