kendi kişiliğinin, duygu ve davranışlarının farkında olan

listen to the pronunciation of kendi kişiliğinin, duygu ve davranışlarının farkında olan
Türkçe - İngilizce
self-aware
kendi kişiliğinin, duygu ve davranışlarının farkında olan

    Heceleme

    ken·di ki·şi·li·ği·nin, duy·gu ve dav·ra·nış·la·rı·nın far·kın·da o·lan

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    pike